EU2020

DOTYCZY STAŻY

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZONYM NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 maja 2020 r. zakończyła się rekrutacja do projektu.

Szczegółowych informacje dotyczących zakwalifikowanych uczestników zawierają listy kandydatów.

Każdy zakwalifikowany Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisania w ciągu 7 dni od daty zakończenia rekrutacji Regulaminu uczestnictwa uczniów w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu „Śląskie. Zawodowcy”

stopka

 

Poniżej znajduje się link dotyczący zapytań dla przedsiębiorycy o przyjęcie na staż uczniów biorących udział w projekcie "Śląskie. Zawodowcy"

ZAPYTANIE