Klasa wielozawodowa – to alternatywa dla wszystkich uczniów chcących kształcić się w zawodach, dla których, ze względu na liczebność, nie da się utworzyć całej klasy w danym zawodzie. Do takiej klasy uczęszczają młodociani pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę.  

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w formie miesięcznych kursów, odbywających się dla większości zawodów w siedzibie Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I oraz trzy dni w klasie II i III.

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy

Poniżej prezentujemy filmy opisujące zawody: