Monter mechatronik to nowy przyszłościowy zawód, poszukiwany na rynku pracy. Monret mechatronik zajmuje się montowaniem, rozruchem i konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych - łączących  mechanikę, elektronikę i informatykę. Prace wykonywane przez montera mechanika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, robotyką, automatyką, techniką mikroprocesorową. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

operatorzy urządzeń i systemów mechatronicznych,

operatorzy maszyn manipulacyjnych,

diagności urządzeń mechatronicznych,

konserwatorzy maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą dla młodocianych pracowników w systemie dualnym w firmie Tenneco w Rybniku lub dla uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I i II oraz trzy dni w klasie III.

Podstawa programowa: monter mechatronik

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy

 FILM