Monter elektronik zajmuje się wykonywaniem, instalowaniem i konserwacją układów i urządzeń elektronicznych współczesnych maszyn i urządzeń. 

Do zadań zawodowych montera elektronika należy:

montowanie elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych,

montowanie podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach,

instalowanie i konserwacja urządzeń elektronicznych.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą dla młodocianych pracowników w systemie dualnym w firmie Tenneco w Rybniku lub dla uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I i II oraz trzy dni w klasie III.

 

Podstawa programowa: monter elektronik

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy