Kamieniarz – zawód związany z obróbką kamienia,  oparty na nowoczesnym parku maszynowym, ze stale powiększającym się rynkiem zbytu. Stwarzamy możliwość kształcenia się pod okiem najlepszych fachowców w rodzinnym zakładzie kamieniarskim. 

Do zadań kamieniarza należą:

wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych,

wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych,

wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich,

dokonywania renowacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia.

Branża kamieniarska szybko się rozwija, wdrażane są nowoczesne technologie obróbki i powiększa się rynek zbytu. Fachowcy w tej specjalności maja szerokie możliwości zatrudnienia jak również rozwoju własnych inicjatyw biznesowych.

 

Podstawa programowa: kamieniarz

Pracodawca: Kowalski