Kształcenie w tym zawodzie ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. Obecnie proponujemy praktyczne kształcenie zawodowe, które będzie miało miejsce w firmach: Tenneco w Rybniku, POL- EKO Aparatura w Wodzisławiu Śl., Michael w Rydułtowach lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim.

Do głównych zadań mechanika montera należą:

dokonywanie montażu maszyn i urządzeń

obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń

instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu montażu i eksploatacji maszyn, specjalizując się w urządzeniach produkowanych w danej firmie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I i II oraz trzy dni w klasie III. Uczniowie mogą wybrać formę kształcenia jako pracownicy młodociani w systemie dualnym, podpisując umowy z jedną z firm lub jako uczniowie w CKP w Wodzisławiu Śląskim.

Podstawa programowa: mechanik-monter maszyn i urządzeń

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy

FILM