Klasa wielozawodowa – to alternatywa dla wszystkich uczniów chcących kształcić się w zawodach, dla których, ze względu na liczebność, nie da się utworzyć całej klasy w danym zawodzie. Do takiej klasy uczęszczają młodociani pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę.  

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w formie miesięcznych kursów, odbywających się dla większości zawodów w siedzibie Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń uczęszcza na zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I oraz trzy dni w klasie II i III.

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy

Poniżej prezentujemy filmy opisujące zawody:

 
 

Mechanik motocyklowy wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów. Kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Praca: w serwisie motocyklowym lub własna działalność gospodarcza

Mechanik pojazdów samochodowych- zajmuje się obsługą, konserwacją i naprawą pojazdów używanych w transporcie drogowym. Przemysł samochodowy to jedna z dziedzin bardzo szybko rozwijająca się w Polsce. Rośnie ciągle liczba samochodów, a co za tym idzie, liczba firm motoryzacyjnych, warsztatów obsługi i naprawy pojazdów.

Kształcenie odbywa się w oparciu o system dualny. Uczniowie podpisują umowy z wybranym pracodawcą zrzeszonym w Cechu Rzemieślników i Innych Pracodawców w Wodzisławiu Śląskim. Zawód ten cieszy się ogromną popularnością, stanowi także  dobrą podbudowę dla osób chcących zostać zawodowymi kierowcami, np.  kierowcami samochodów „TIR”.

Podstawa programowa: mechanik pojazdów samochodowych

Wykaz pracodawców, którzy kształcą w systemie dualnym: pracodawcy

FILM

 

 

Monter mechatronik to nowy przyszłościowy zawód, poszukiwany na rynku pracy. Monret mechatronik zajmuje się montowaniem, rozruchem i konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych - łączących  mechanikę, elektronikę i informatykę. Prace wykonywane przez montera mechanika związane są między innymi z mechaniką, energoelektroniką, informatyką, robotyką, automatyką, techniką mikroprocesorową. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako:

operatorzy urządzeń i systemów mechatronicznych,

operatorzy maszyn manipulacyjnych,

diagności urządzeń mechatronicznych,

konserwatorzy maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą dla młodocianych pracowników w systemie dualnym w firmie Tenneco w Rybniku lub dla uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I i II oraz trzy dni w klasie III.

Podstawa programowa: monter mechatronik

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy

 FILM

Monter elektronik zajmuje się wykonywaniem, instalowaniem i konserwacją układów i urządzeń elektronicznych współczesnych maszyn i urządzeń. 

Do zadań zawodowych montera elektronika należy:

montowanie elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych,

montowanie podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach,

instalowanie i konserwacja urządzeń elektronicznych.

Zajęcia praktyczne odbywać się będą dla młodocianych pracowników w systemie dualnym w firmie Tenneco w Rybniku lub dla uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim. Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I i II oraz trzy dni w klasie III.

 

Podstawa programowa: monter elektronik

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy

 

Kamieniarz – zawód związany z obróbką kamienia,  oparty na nowoczesnym parku maszynowym, ze stale powiększającym się rynkiem zbytu. Stwarzamy możliwość kształcenia się pod okiem najlepszych fachowców w rodzinnym zakładzie kamieniarskim. 

Do zadań kamieniarza należą:

wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych,

wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych,

wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich,

dokonywania renowacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia.

Branża kamieniarska szybko się rozwija, wdrażane są nowoczesne technologie obróbki i powiększa się rynek zbytu. Fachowcy w tej specjalności maja szerokie możliwości zatrudnienia jak również rozwoju własnych inicjatyw biznesowych.

 

Podstawa programowa: kamieniarz

Pracodawca: Kowalski

Wędliniarz – jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na terenie kraju jak i poza jego granicami. Co roku branża zatrudnia 2-3 tys. osób. Na stanowisku wędliniarza mogą pracować są zarówno kobiety jak i mężczyźni posiadający badania sanepidowskie. 

Nowoczesna technologia stosowana w szeroko rozumianym przetwórstwie mięsnym, w przechowywaniu i spedycji półproduktów i wyrobów gotowych do handlu daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

Do zadań zawodowych wędliniarza należą:

dokonywania rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawania mięsa,

magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji,

obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,

wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,

magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

 

Uczniowie kształcą się w systemie dualnym w Zakładach Mięsnych BERGER w Rydułtowach w klasie wielozawodowej. 

Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I oraz trzy dni w klasie II i III.

Podstawa programowa: wędliniarz

FILM

Kształcenie w tym zawodzie ma w naszej szkole wieloletnią tradycję. Obecnie proponujemy praktyczne kształcenie zawodowe, które będzie miało miejsce w firmach: Tenneco w Rybniku, POL- EKO Aparatura w Wodzisławiu Śl., Michael w Rydułtowach lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wodzisławiu Śląskim.

Do głównych zadań mechanika montera należą:

dokonywanie montażu maszyn i urządzeń

obsługiwanie i konserwacja maszyn i urządzeń

instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń

W trakcie nauki uczeń nabywa umiejętności z zakresu montażu i eksploatacji maszyn, specjalizując się w urządzeniach produkowanych w danej firmie.

Nauka w szkole trwa 3 lata. Uczeń odbywa zajęcia praktyczne dwa dni w klasie I i II oraz trzy dni w klasie III. Uczniowie mogą wybrać formę kształcenia jako pracownicy młodociani w systemie dualnym, podpisując umowy z jedną z firm lub jako uczniowie w CKP w Wodzisławiu Śląskim.

Podstawa programowa: mechanik-monter maszyn i urządzeń

Informacje dotyczące pracodawców kształcących w tym zawodzie: pracodawcy

FILM