pracownia mini

dniu 23 stycznia 2018 roku w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie odbyła się uroczystość otwarcia dwóch nowych pracowni szkolnych. W ramach projektu pn.: „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” powstała pracownia rysunku technicznego  i elektrotechniki i elektroniki.

Pracownia rysunku technicznego składa się z 16 nowoczesnych stanowisk komputerowych z zainstalowanym pakietem CAD – EDUKACJA, który wykorzystuje jeden z najpopularniejszych na świecie program Solid Egde do nauki technik komputerowego wspomagania projektowania. System CAD tworzy trójwymiarowy model gotowego zespołu oraz wchodzących w jego skład części. Pozwala na analizę współzależności geometrycznych i symulację wzajemnych ruchów części, tworzy dokumentację rysunkową i zaawansowaną wizualizację modeli 3D.

W  ramach pracowni elektrotechniki i elektroniki zakupiono zestawy modeli maszyn elektrycznych – 7 silników jedno i trójfazowych a także trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi służącymi do symulacji podłączeń elektrycznych. Całkowity koszt obydwóch pracowni to przeszło 260 000 zł.

Symbolicznego przecięcia wstęgi w nowopowstałych pracowniach dokonał Starosta  Wodzisławski Pan Ireneusz Serwotka oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pani Katarzyna Zöllner-Solowska. Obecni również byli Pani Burmistrz Miasta Radlin Barbara Magiera oraz przedstawiciele przedsiębiorców Pan Henryk Michalik z firmy MICHAEL i Pan Daniel Toman z firmy TOMAN, która wykonała prace remontowo – adaptacyjne w pomieszczeniach pracowni.

Utworzenie nowych pracowni pozwala na prowadzenie procesu dydaktycznego w nowoczesny sposób, co zwiększa kompetencje zawodowe absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie. Dzięki temu znacznie wzrośnie atrakcyjność zajęć realizowanych w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie. Szkoła podjęła także działania w kierunku utworzenia  nowoczesnej pracowni technologii ze wsparciem firmy MICHAEL.

Jarosław Rudol

Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie

W szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” w ramach projektu "Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym" planowane są następujące postępowania:

  • roboty budowlane  -   kwota   102 001,33 zł (przetarg)
  • zakup wyposażenia –  kwota   178 000,00 zł (przetarg),                                                                                 
  • nadzór inwestorski –  kwota    952,38 zł

 

W dniu 30 listopada 2016 r. podpisana została pomiędzy Województwem Śląskim
a Powiatem Wodzisławskim Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XII „Infrastruktura edukacyjna“, Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.

            Projekt ma na celu zwiększenie dostosowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych powiatu wodzisłwskiego do oczekiwań rynku pracy poprzez stworzenie pracowni dydaktycznych pozwalających na kształcenie w pożądanych przez niego zawodach. W ramach projektu zaplanowano wykonanie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia do 21 pracowni zawodowych w następujących szkołach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski:

1.    Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pszowskiej 92:

- pracownia urządzeń techniki komputerowej,

- pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,

- pracownia aplikacji internetowych,

- pracownia elektrotechniki i elektroniki.

2.    Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Szkolnej 1:

- pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży,

- pracownia hotelarska,

- pracownia techniki biurowej,

- pracownia obsługi gości,

- pracownia obsługi turystycznej.

3.    Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim 
  przy ul. Gałczyńskiego 1:

- pracownia badań środowiska,

- pracownia chłodnictwa i klimatyzacji,

- pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych,

- pracownia instrumentalna i pomiarów technicznych,

- pracownia technologii,

- pracownia rysunku technicznego.

4.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach przy ul. Obywatelskiej 30:

- studio fotograficzne i ciemnia fotograficzna,

- pracownia obsługi gości.

5.    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie przy ul. Orkana 23:

- pracownia elektrotechniki i elektroniki,

- pracownia rysunku technicznego.

6.    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie przy ul. Traugutta 32:

- pracownia komputerowych technik multimedialnych,

- pracownia diagnostyki samochodowej.

Planowana całkowita wartość projektu:                                           3 075 360,00 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

(wg Umowy o dofinansowanie):                                                      2 602 326,01 zł
Rzeczowa realizacja projektu zaplanowana została na rok 2017.

 

Efektem zrealizowanego projektu będzie dostosowanie infrastruktury sześciu szkół zawodowych
w powiecie wodzisławskim do prowadzenia zajęć zawodowych kształcących w kierunkach oczekiwanych przez rynek pracy. Wykonane prace budowlane (remont/przystosowanie pracowni)  oraz zakupione wyposażenie do 21 pracowni objętych projektem, pozwoli na poprawę jakości oferty edukacyjnej w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Docelowo
z efektów projektu ma skorzystać ok. 2 893 użytkowników (uczniów) w/w szkół.