Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie ogłasza nabór do projektu „Młode kadry naszą przyszłością”.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego.

W terminie 22.09.2016 r. – 07.10.2016 r. odbędzie się rekrutacja uczniów do powyższego Projektu. 

Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie, jest złożenie przez ucznia w terminie rekrutacji, w sekretariacie szkoły poniższych dokumentów:

Proszę również zapoznać się z regulaminem Projektu.

Wykaz kursów na które można się zapisywać