PGG 01 minGwarancja pracy w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej w Branżowej Szkole I stopnia w Radlinie w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz. Od 1 września 2018 roku uczeń otrzyma 200 zł miesięcznie stypendium oraz 1000 zł na koniec roku szkolnego za wyniki w nauce.

Czytaj całą treść artykułu

System dualnego kształcenia zawodowego -  polega na tym, że w czasie uczęszczania do szkoły zawodowej, uczeń pobiera praktyczną naukę zawodu w odpowiednio przystosowanym dla celów kształcenia przedsiębiorstwie.

Korzyści wynikające z kształcenia dualnego:

  1. Uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe bezpośrednio u potencjalnego przyszłego pracodawcy,
  2. Uzyskane kwalifikacje są honorowane w całej Europie,
  3. Uczeń jest motywowany do nauki finansowo – otrzymuje wynagrodzenie,
  4. System umożliwia uczniom szkół zawodowych płynne przejście z okresu nauki do czynnego życia zawodowego,
  5. Zajęcia praktyczne odbywają się  w przedsiębiorstwie, które spełnia wymogi współczesnego rynku,
  6. Uczeń ma możliwość czynnego uczestnictwa w cyklu wytwórczym przedsiębiorstwa, co stanowi dodatkową wartość dodaną z punktu widzenia odbywanego procesu edukacyjnego,
  7. Oferta szkół jest przede wszystkim dopasowana do potrzeb i wymogów rynku pracy, co oznacza, że większość uczniów na poziomie szkół zawodowych nie będzie podejmowała nauki w zawodach na które nie ma zapotrzebowania na rynku,
  8. System umożliwia kształtowanie postaw i kompetencji, które są wysoko cenione przez ich przyszłych pracodawców. Do takich można między innymi zaliczyć: postawy przedsiębiorcze, szacunek do wykonywanej pracy, kształtowaną lojalność wobec zakładu pracy, odpowiedzialność za powierzone zadania, chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.
  9. Możliwość poszerzania umiejętności zawodowych poprzez udział w kursach na terenie zakładu pracy (np. spawacza)