logoOgłoszenie dotyczące terminu naboru wniosków w roku szkolnym 2017/2018 i zatwierdzenia dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Termin naboru został ustalony na okres od 25 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

◄ Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

◄ Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów, wnioski złożone po 27 października 2017 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

logo
Z przyjemnością informujemy, że na ostatniej sesji, która odbyła się 28 sierpnia 2017 r., Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałą nr V/41/4/2017 Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 będący podstawowym dokumentem regulującym zasady udzielania stypendiów dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

Stypendia w wysokości 500,00 zł miesięcznie udzielane będą przez Zarząd Województwa Śląskiego na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, tzn. za miesiące od września 2017 roku do czerwca 2018 roku.

REGULAMIN