W miesiącu grudniu 2020 roku w ramach realizacji projekt pt. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 17 uczniów klasy III kształcących się w zawodach mechanik –monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz rozpoczęło kurs spawania.

Celem kursu jest przygotowanie do zdobycia przez uczniów dodatkowej umiejętności potwierdzonej zaświadczeniem i tytułem spawacza blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – proces spawania 135. Kurs obejmuje 145 godzin zajęć w tym 120 godzin praktycznych oraz egzamin wewnętrzny. Kurs kończy są egzaminem teoretycznym i praktycznym wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymują:

1)         Książeczkę wraz z certyfikatem Spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa.

2)         Zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Uczniowie, którzy przystąpili do kursu zostali skierowani na badania lekarskie w wyniku których otrzymali zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające przydatność do pracy w zawodzie spawacza. W ramach realizacji kursu uczniowie otrzymują także niezbędną odzież roboczą zgodną z wymogami BHP oraz jest finansowany koszt egzaminu końcowego przeprowadzonego przez Komisję Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach według EN ISO 9606-1.

Kurs prowadzony jest przez firmę Wiedza Umiejętność Rozwój Sp. z o.o. Zajęcia odbywają się na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

spawanie1  spawanie2spawanie3