Historia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie

Ewolucja nazwy szkoły

 1. Szkoła Przemysłowa Górnicza
 2. Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa Górnictwa Węglowego
 3. Zasadnicza Szkoła Górnicza Ministerstwa Górnictwa i Energetyki
 4. Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Marcel” w Radlinie (Wodzisławiu Śląskim)
 5. Liceum Zawodowe
 6. Zespół Szkół Zawodowych w Radlinie
 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie
 8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie
 9. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie
 10. Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie

 

Dyrektorzy Szkoły

 1. Adam Sabela 1950 – 1969
 2. Sylwester Porwoł 1969 – 1975
 3. Jerzy Draga 1975 – 1977
 4. Edward Drzazgowski 1977 – 1979
 5. Aleksander Gościniak 1979 – 1988
 6. Józef Kuc 1988 – 1999
 7. Jarosław Rudol 1999 – 

 

Organizowane jubileusze placówki

 1. 1965 rok - XV lecie szkoły - Dyrektor Adam Sabela
 2. 1985 rok - XXXV lecie szkoły – Dyrektor Aleksander Gościniak
 3. 2005 rok - LV lecie szkoły - Dyrektor Jarosław Rudol
 4. 2010 rok - LX lecie szkoły - Dyrektor Jarosław Rudol

 

Ciekawostki z historii szkoły

Dziesięć lat po likwidacji Zasadniczej Szkoły Górniczej (1997) działalność rozpoczęła I klasa Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie – górnik górnictwa podziemnego.

Absolwentami szkoły byli m. in. mistrz Europy w boksie Andrzej Biegalski, wielokrotny mistrz Polski w boksie Zbigniew Raubo, Paweł Szweda - wicemistrz Polski w biegu na 800 metrów.

Szkoła posiadała zamiejscową filię w Krośnie.

Od początku swego istnienia szkoła mogła pochwalić się własną orkiestrą dętą, a od roku szkolnego 1962/1963 własnym internatem.

W szkole istniały również klasy żeńskie (mechaniczna przeróbka węgla).

W roku szkolnym 1952/1953 dla szkolenia przyszłych górników na zajęciach praktycznych utworzono pole szkoleniowe w pokładzie 630/1 na poziomie 600 metrów.

W 1999 roku przeprowadzono w szkole pierwszy egzamin dojrzałości.

W roku szkolnym 1962/1963 liczba uczniów przekroczyła liczbę 300.

W roku szkolnym 1964/1965 wprowadzono naukę na dwie zmiany.

W roku szkolnym 2003/2004 odnotowano największą liczbę uczniów – ponad 550.

W roku szkolnym 1963/1964 szkoła otrzymała, zakupione przez kopalnię, pierwszy magnetofon i adapter.

W 2005 roku szkoła otrzymała Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego

Od 1.09.2014r szkoła prowadzi dziennik elektroniczny jako jedyną formę dokumentowania osiągnięć ucznia.

W roku 2015 roku szkoła obchodziła rocznicę 65 lat istnienia.

W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono termomodernizację budynku wraz z wymianą CO. Koszt inwestycji wynosił  przeszło 1 miliona złotych.

 

Dzisiaj w każdej sali lekcyjnej znajduje się podłączony do Internetu zestaw multimedialny.