Część teoretyczna egzaminu odbędzie się dnia 23 czerwca 2020r zgodnie z harmonogramem dla poszczególnych zawodów.
 
Egzaminy w części praktycznej odbędą się zgodnie z harmonogramem przekazanym przez kierownika praktycznej nauki zawodu.
 
 
 
 
 
Rok Zawód Ilość zdających Zdawalność % Zdawalność OKE Jaworzno
2017 Mechanik monter maszyn i urządzeń 25 68 -----
2016 Górnik eksploatacji podziemnej 62 74,19 86,97
  Elektryk E.08 27 70,37 78,92
  Mechanik-monter maszyn i urządzeń 38 86,84 82,45
2015 Górnik eksploatacji podziemnej 62 66,13 78,00
  Elektryk E.08 21 76,19 79,74
  Mechanik-monter maszyn i urządzeń 22 95,50 90,61
2014 Górnik eksploatacji podziemnej 64 90,63 75,48
  Elektryk E.08 16 75,0 48,33
  Mechanik-monter maszyn i urządzeń 27 74,07 67,02