Nauczyciel – bibliotekarz – mgr Sylwia Bańczyk

Godziny otwarcia biblioteki oraz centrum multimedialnego:

 • poniedziałek nieczynne
 • wtorek      730 – 1315
 • środa        1145 – 1530
 • czwartek   nieczynne
 • piątek      730 – 1500

 

Nasza szkolna biblioteka

,,Książki dają nam dostęp do niezliczonej ilości kultur, miejsc i przeżyć wewnętrznych. Literatura pogłębia nam obraz świata”

W skład biblioteki wchodzą: część do wypożyczeń oraz czytelnia, w której znajduje się sześć stanowisk komputerowych. Ze zbiorów bibliotecznych oraz stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły.

Na zbiory biblioteczne składają się:

 1. Księgozbiór podręczny - liczne encyklopedie, słowniki językowe, historyczne, geograficzne i encyklopedyczne, wydawnictwa albumowe,
 2. Lektury szkolne
 3. Literatura dla młodzieży
 4. Biblioteczka dla nauczycieli i rodziców z zakresu pedagogiki, psychologii, nauczania
 5. Informatory maturalne ze wszystkich przedmiotów
 6. Prasa : "National Geographic", "Magazyn Szkolny", "Młody Technik", "Śląsk", "Przekrój", "Technika Wojskowa", "Aura"
 7. Biblioteka posiada również bogaty zbiór edukacyjnych programów multimedialnych, kaset video i magnetofonowych. Zbiory biblioteki są na bieżąco uaktualniane, zgodnie z potrzebami czytelników.
 8. Jednym z podstawowych założeń reformy oświaty jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej. Skomputeryzowana biblioteka szkolna wydajnie wspiera realizację tego zadania.

 

Biblioteka szkolna zajmuje się również organizacją prelekcji i spotkań z ciekawymi ludźmi, między innymi:

 • prelekcja historyczna na temat: "Udział Wojsk Polskich w Bitwie pod Monte Cassino"
 • spotkanie z dyrektorem Szkoły Językowej "Egida" w ramach Europejskiego Dnia Języków
 • spotkanie z profesorem Marianem Dziadkiem na temat: "Chiny i Tybet"

 

Oprócz tych wszystkich działań nasza biblioteka wspiera rozwój regionalny uczniów i poszerzanie ich wiadomości o Śląsku poprzez gromadzenie tematycznego księgozbioru oraz wyszukiwanie i wydruk odpowiednich materiałów internetowych.

Nauczyciel bibliotekarz zachęca uczniów szkoły do pracy w grupie teatralnej, która przygotowuje spektakle oraz imprezy szkolne między innymi :

 • akademie szkolne oraz imprezy powiatowe
 • spektakle z okazji świąt Bożego Narodzenia
 • konkursy recytatorskie                                                                                                                              

Wszystkich serdecznie zachęcamy do korzystania z naszej biblioteki!

 1. Centrum Multimedialne służy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, Czynne jest w godzinach pracy biblioteki. W CM obowiązują przepisy statutu szkoły i regulamin CM.
 2. Centrum Multimedialne udostępnia pracownikom i uczniom stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu  w celach wyłącznie edukacyjnych lub innych związanych z realizacją statutowych zadań szkoły.
 3. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 4. Użytkownik ma obowiązek zająć stanowisko wyznaczone przez bibliotekarza.
 5. W CM można korzystać wyłącznie z już zainstalowanego oprogramowania lub programów multimedialnych dostępnych u pracownika biblioteki. Zabrania się używania własnych programów, korzystania z komputera w celach zarobkowych, naruszania praw autorskich, zmiany ustawień administratora sieci komputerowej i ustawień na danym profilu oraz stosowania dyskietek, które nie zostały sprawdzone przy programu antywirusowego CM. Logowanie musi przebiegać wg wskazówek bibliotekarza.
 6. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
 7. Po zakończeniu pracy użytkownik zostawia swoje stanowisko uporządkowane i posprzątane, musi m.in. zamknąć używane przez siebie programy.
 8. Każdy korzystający z CM odpowiedzialny jest za udostępnione mu urządzenia i ponosi odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie.
 9. Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być niezwłocznie zgłoszone bibliotekarzowi.
 10. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników biblioteki należy w CM zachować ciszę i czystość. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 11. Korzystanie z CM jest bezpłatne.
 12. Każdy użytkownik korzystający z CM musi znać i przestrzegać postanowienia regulaminu.
 13. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad pracownik biblioteki lub administrator sieci przerywa sesję użytkownika. W przypadku rażącego i notorycznego naruszania regulaminu CM można pozbawić ucznia prawa do korzystania z CM zgodnie z postanowieniem Rady Pedagogicznej.
 14. Nauczyciel bibliotekarz na bieżąco współpracuje z wychowawcami klas, informując ich o zachowaniu uczniów korzystających z CM